Huis vol Compassie is een erkende instelling voor medisch specialistische zorg binnen de GGZ. Wij bieden zowel basis GGZ zorg als specialistische GGZ zorg aan kinderen, jongeren en volwassenen. Huis vol Compassie biedt reguliere en complementaire zorg vanuit de integrale visie. Bij Huis vol Compassie staan onze cliënten centraal. We streven hierbij naar een persoonlijke benadering, aandacht voor levensstijl en sluiten aan bij de mogelijkheden/sterke kanten van een cliënt. Kenmerkend voor onze visie is dat we zowel het psychologisch functioneren als het lichamelijk functioneren en het functioneren van de persoon in zijn omgeving belangrijk vinden. Door toepassing van gezonde doelgerichte behandelmethoden wordt de medicalisatie van de cliënten teruggedrongen.

Vanuit de wens onze doelgroep zo goed mogelijk te kunnen horen en begrijpen, participeert Huis vol Compassie landelijk wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Louis Bolk instituut. Huis vol Compassie is een erkende opleidingsplaats voor GZ psychologen.

Ons multidisciplinaire team van Huis vol Compassie bestaat uit (GZ-)psychologen, orthopedagogen, psychiater, psychotherapeut, gezinsbehandelaren, creatief therapeuten, diëtiste en verpleegkundig specialist.

Samen met het secretariaat realiseren wij laagdrempelige zorg op maat. Dit doen we graag in goed en open overleg met onze verwijzers, dus ook graag met jullie. Heb je een vraag over ons aanbod, wil je langskomen, Huis vol Compassie ontvangt jullie graag.

Wij proberen cliënten altijd zo snel mogelijk te helpen. Dit is echter helaas niet altijd mogelijk. Op dit moment nemen wij tijdelijk geen nieuwe cliënten aan. Vanaf november 2018 hebben we weer ruimte voor nieuwe aanmeldingen. Wil je een cliënt verwijzen, neem dan contact op met onze zorgadministratie, Kimm van Dijke, telefoon 0229-304120 of zorgadministratie@huisvolcompassie.nl.

 

Over ons aanbod:

Huis vol Compassie biedt diagnostiek en behandeling van psychische problematiek voor kinderen, jongeren en volwassenen (B-GGZ en S-GGZ). Binnen Huis vol Compassie streven we naar een integratieve en integrale benadering. Integratief in de zin van het integreren van de verschillende behandelvormen tot 1 behandelplan. Integraal in de zin van het combineren van reguliere en complementaire vormen van behandeling.

Reguliere behandelvormen zijn behandelingen die evidence-based zijn, complementaire behandelvormen zijn in ieder geval practise-based, soms ook al evidence-based maar nog niet opgenomen in de richtlijn voor behandeling. Complementaire behandelingen worden altijd aanvullend aan de reguliere behandelvormen ingezet.

Diagnostiek:

 • Psychiatrisch onderzoek
 • Psychologisch onderzoek (intelligentie en persoonlijkheid)
 • Gezinsdiagnostisch onderzoek
 • Anamnestisch onderzoek
 • Schoolobservatie

Bij complexe problematiek wordt multidisciplinair gewerkt, zowel in de diagnostiek- als in de onderzoeksfase.

Ons reguliere behandelaanbod:

 • Oplossingsgerichte therapie
  werken aan waar je naar toe wilt en wat je wil wilt bereiken, in heldere stappen en doelen
 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
  het veranderen van negatieve gedachten en gedragspatronen
 • Inzichtgevende psychotherapie
  verkrijgen van inzicht in klachten en patronen, het ontstaan hiervan en verandering en/of acceptatie
 • EMDR
  Behandeling van nare ervaringen (o.a. pesten) en trauma
 • Gezinstherapie
  versterken van de onderlinge relaties en verminderen van negatieve interacties
 • Intensieve ambulante gezinsbehandeling
  verstevigen van het ouderschap en pedagogische afstemming
 • E-health
  behandeling op maat

Voor kinderen en jongeren bieden wij ook groepsbehandelingen: TOM-training (voor kinderen met autisme), Angsthazen- en Driftkikkers en de Pubergroep

Ons complementaire aanbod:

 • Creatieve therapie dans en beweging
  lichaamsgericht werken aan doelen als zelfvertrouwen, grenzen aangeven, verlagen spanning
 • Runningtherapie
  vanuit rust en ontspanning weer inspannen en werken aan een gezond lichaam
 • Diëtistische behandeling
  voeding als antwoord op eetproblemen, allergie of intoleranties of als alternatief voor medicatie
 • Hartcoherentie
  omgaan met stress en emoties
 • Leefstijlcoaching
  aandacht voor voeding, beweging, slaap als belangrijke beschermfactor bij het voorkomen van (terugkerende) psychologische problemen

Obesitas Toppers:

Samen met sportcentrum Hoorn hebben wij een speciaal behandelprogramma ontwikkeld voor kinderen met obesitas. Het programma, Toppers, is er voor kinderen, jongeren, en hun ouders, bij wie sprake is van overgewicht als gevolg van een ongezonde leefstijl. Een intensief traject met een multidisciplinaire samenwerking, waarbij ingezet wordt op verandering van beweging, voeding, gedachten en gedrag.