Kwaliteit

De kerntaak van GGZ instellingen is het leveren van kwalitatief goede en veilige zorg aan patiënten. GGZ instellingen bieden patiënten, zorgverzekeraars en overheid inzicht in de effecten van de zorg.

De kwaliteit van het aanbod van Huis vol Compassie als ook de client bejegening staat onder een constante beoordeling. Samen met onze collega zorgaanbieders, cliënten en verwijzers evalueren, innoveren en passen we ons aanbod aan om een optimale aansluiting op de behoefte in alle opzichten zeker te stellen.

Naast de continue beoordeling van onze kwaliteit, vindt het zorgaanbod van Huis vol Compassie mede zijn basis in het model kwaliteitsstatuut ggz; hierin staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren. Je vindt ons kwaliteitsstatuut hier.

Middels vragenlijsten worden de behandeleffecten en ervaringen van cliënten continue gemeten en beoordeeld.

Klachtenregeling – met elkaar in gesprek

Wanneer je ontevreden bent over onze dienstverlening is het belangrijk dat je je daarover uitspreekt. Bij voorkeur in een gesprek met jouw behandelaar.
Lukt het niet om samen een oplossing te vinden? Vraag dan of de leidinggevende van het behandelteam mee kan helpen. Vind je het moeilijk om over de klacht te praten, of komt er geen oplossing? Als cliënt heb je recht op ondersteuning door de onafhankelijke patiëntenvertrouwenspersoon. Je kunt ook vragen of de klachtenfunctionaris jouw kan helpen. Je kunt jouw klacht zelf melden, maar jouw partner, familielid of een andere vertegenwoordiger mag dit ook voor jou doen.

Hier vind je onze klachtenregeling.

Privacy

Huis vol Compassie is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van Huis vol Compassie van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Huis vol Compassie houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de wet stelt.

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Verwerking van jouw persoonsgegevens

Daar waar jouw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Als je bijvoorbeeld jouw naam en (e-mail)adres invult om je aan te melden voor een nieuwsbrief, dan worden deze gegevens niet gebruikt om jou ook andere (e-mail) berichten toe te sturen, tenzij dat is aangegeven.

Verspreiding van persoonsgegevens

Huis vol Compassie zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens ter beschikking stellen of verkopen aan derden, zonder daar vooraf jouw uitdrukkelijke toestemming voor te vragen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Huis vol Compassie draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover een en ander binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Gegevensuitwisseling met verwijzers

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met jouw persoonlijke gegevens. Hierin volgen we de wettelijke regelgeving. Er worden geen gegevens uitgewisseld zonder dat je hiervoor toestemming hebt gegeven. In heel uitzonderlijke gevallen is dit toch noodzakelijk en zullen we dat vooraf aan jou kenbaar maken.

Wijzigingen

Huis vol Compassie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor de laatste versie van onze privacyverklaring.

Stichting Huis vol Compassie behandelt kinderen en jongeren (2-18) en volwassenen met een psychiatrische diagnose. Bij het vermoeden van een psychiatrische diagnose kunt u bij ons terecht voor diagnostiek.

gym