Huis vol Compassie is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van bezoekers van de website van Huis vol Compassie van essentieel belang is. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.
Huis vol Compassie houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wat zijn persoonsgegevens?
Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon. Voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Verwerking van uw persoonsgegevens
Daar waar uw persoonsgegevens verwerkt worden, staat precies vermeld welke gegevens voor welke doeleinden gebruikt worden. Als u bijvoorbeeld uw naam en (e-mail)adres invult om u aan te melden voor een nieuwsbrief, dan worden deze gegevens niet gebruikt om u ook andere (e-mail) berichten toe te sturen, tenzij dat is aangegeven.

Verspreiding van persoonsgegevens
Huis vol Compassie zal op geen enkele manier persoonlijke gegevens ter beschikking stellen of verkopen aan derden, zonder daar vooraf uw uitdrukkelijke toestemming voor te vragen.

Beveiliging van uw persoonsgegevens 
Huis vol Compassie draagt zorg voor de beveiliging van de gegevens tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking, voor zover een en ander binnen haar invloed en verantwoordelijkheid valt.

Wijzigingen
Huis vol Compassie behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Check daarom regelmatig deze pagina voor het privacy beleid van Huis vol Compassie.

Stichting Huis vol Compassie behandelt kinderen en jongeren (2-18) en volwassenen met een psychiatrische diagnose. Bij het vermoeden van een psychiatrische diagnose kunt u bij ons terecht voor diagnostiek.

gym