Na aanmelding maken we een intake afspraak met jou. In het intakegesprek bespreken we jouw hulpvraag en beoordelen hoe we op een zo snel mogelijke wijze jou kunnen helpen. In het geval er sprake is van complexe problematiek is er verder onderzoek middels diagnostiek nodig. Jouw behandeling begint direct na de intakeafspraak.

Gedurende de behandeling is jouw behandelaar het vaste aanspreekpunt. Je kunt telefonisch of via de mail tussentijds overleg hebben als je daar behoefte aan hebt. Wij maken ook gebruik van e-health. Bespreek de mogelijkheden hiervoor – als je dat wil – met jouw behandelaar.

Diagnostiek:

  • Psychiatrisch onderzoek
  • Psychologisch onderzoek (intelligentie en persoonlijkheid)
  • Gezinsdiagnostisch onderzoek
  • Anamnestisch onderzoek
  • Schoolobservatie

Bij complexe problematiek wordt multidisciplinair gewerkt, zowel in de diagnostiek- als in de onderzoeksfase.

Ons reguliere behandelaanbod

Oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie (CGT), inzicht gevende psychotherapie, EMDR, gezinstherapie (o.a. Sherborne), intensieve ambulante gezinsbehandeling, E-health

Voor kinderen en jongeren bieden wij ook groepsbehandelingen: TOM-training (voor kinderen met autisme), Angsthazen- en Driftkikkers en de Pubergroep.

Ons complementaire aanbod

Creatieve therapie, dans en beweging, runningtherapie, diëtistische behandeling, hartcoherentie, leefstijlcoaching. Huis vol Compassie is aangesloten bij Vicino voor 2e lijn consultatie kind/jongere en volwassenen, en voor basis ggz-zorg voor kinderen/jongeren en volwassenen.

Obesitas Toppers

Samen met Sportcentrum Hoorn hebben wij een specifiek behandelprogramma ontwikkeld voor kinderen met obesitas. Het programma is er voor kinderen, jongeren, en hun ouders, bij wie sprake is van overgewicht als gevolg van een ongezonde leefstijl. We gaan met jou en het gezin voor een langere periode aan de slag. Wil je meer informatie of je aanmelden, bel of mail dan met Kimm! Of vul het aanmeldformulier in.

Pubergroep

De pubergroep is een semi-open groep met flexibele in- en uitstroommomenten. De groep is geschikt voor jongeren  met internaliserende problematiek op het gebied van angst, stemming, stress en trauma. Tevens is de groep passend voor jongeren met stagnaties op het gebied van autonomie- en identiteitsontwikkeling, sociale vaardigheden en copingvaardigheden.

Stichting Huis vol Compassie behandelt kinderen en jongeren (2-18) en volwassenen met een psychiatrische diagnose. Bij het vermoeden van een psychiatrische diagnose kunt u bij ons terecht voor diagnostiek.

gym