Wetenschappelijk onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek


Huis vol Compassie heeft samen met het Louis Bolk Instituut onderzoek gedaan naar de behoeftes van ouders rondom de psychiatrische behandeling van hun kind. Een focusdiscussiegroep met ouders, zorgverzekeraar UVIT en Huis vol Compassie bracht de behoeftes van ouders in kaart, inzake de psychiatrische zorg van hun kind. Daarbij werd ook gekeken naar de initiatieven van ouders omtrent de toepassing van complementaire en alternatieve behandelmethoden en de visie van ouders omtrent de zorg voor hun kind. Indien u belangstelling heeft naar een presentatie over dit onderwerp is dat mogelijk en kunt u contact opnemen met J. van Kampen-Knijn.