Werkwijze en aanbod

Werkwijze en aanbod

 

Aanmelding

Als u zich bij ons aanmeldt vragen we u een aanmeldingsformulier in te vullen en (bij kinderen jonger dan 16 jaar ook door beide ouders ondertekend) terug te sturen. Het aanmeldingsformulier en de verwijzing zijn noodzakelijk voor het maken van een eerste afspraak. U dient zich bij het eerste contact te kunnen identificeren. Het aanmeldingsformulier kunt u vinden onder “Downloads”.

Na aanmelding wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek, waarbij we uw zorgen, de krachtbronnen en gewenste oplossingen inventariseren. Aan het eind van het gesprek bespreken we met u de vervolgmogelijkheden en maken wij gelijk vervolgafspraken, indien u zich kunt vinden in het voorstel. Na uw toestemming informeren wij de huisarts over het traject dat wordt ingezet.

Binnen het behandeltraject vormt het behandelplan de rode draad. Hierin staan uw doelen, de manier waarop aan de doelen wordt gewerkt en welke personen hierbij betrokken zijn.

 

Aanbod

Diagnostiek kan bestaan uit:

Ontwikkelingsanamnese en/of heteroanamnese:

In detail wordt het verloop van de ontwikkeling nagevraagd, vanaf de geboorte tot heden.

Psychiatrisch onderzoek

Een gesprek met de psychiater om vast te stellen of medicatie gewenst / noodzakelijk is en ter nadere diagnostiek.

Psychologisch onderzoek: intelligentie, persoonlijkheid en neuropsychologisch

Middels psychologisch onderzoek wordt een profiel met sterke en minder sterke kanten in het functioneren van de persoon in kaart gebracht en kan worden onderzocht of er sprake is van specifieke problematiek.

Dietistisch onderzoek

Uitgebreide anamnese van voeding, gezondheid en leefstijl en indien gewenst labonderzoek ter beoordeling van voedingsintoleranties en/of allergieën.

Gezinstaxatie

Een gesprek met het hele gezin met als doel de visie van de gezinsleden horen en het in kaart brengen van interactie- en communicatiepatronen. Zo kan een beeld verkregen worden van de kracht van het gezin, maar ook van de last die het gezin draagt.

Schoolobservatie/ werkobservatie

In overleg met school/werk kunnen we de situatie ter plaatse observeren.

Observatie creatieve therapie

Observatie door middel van spel- en beweging om zodoende een beeld te krijgen van kwaliteiten en belemmeringen in persoonlijk functioneren.

Behandeling kan bestaan uit:

 Psycho-educatie

Toelichting over de diagnose en hoe deze het functioneren van de persoon beïnvloedt, wat de gevolgen zijn en hoe die te hanteren zijn.

Psychotherapie:

Hierbij worden patronen in het gedrag of functioneren onderzocht en vervolgens bekeken hoe deze veranderd kunnen worden.

Cognitieve gedragstherapie

Anders leren denken met als doel ook anders leren doen.

Oplossingsgerichte therapie

Leert de cliënt zijn eigen oplossingen te zoeken voor zijn hulpvraag door de krachtbronnen van de cliënt in te zetten ten behoeve van de oplossing.

Systeemtherapie

Patronen in gezinnen zijn soms al vele generaties oud. Met behulp van systeemtherapie kunnen we deze patronen leren kennen en bijsturen.

Ouderbegeleiding

Ouders worden ondersteund in hun rol als ouders, interacties tussen ouders en kind staan centraal.

Creatieve therapie

Soms is het makkelijker juist niet te praten over het probleem, maar het te onderzoeken door middel van schilderen, tekenen, beweging en dans.

Voedingstraject

Aanpassingen in het voedingspatroon kunnen grote gevolgen hebben op de lichamelijke conditie, het gedrag en/of emoties van een persoon.

Runningtherapie

Bewegen in de buitenlucht met als doel stemmings- en/of angstklachten verminderen en toe te werken naar een blijvende gezonde leefstijl.

Medicatie

Verschillende stoornissen zijn goed te beïnvloeden met medicatie.

Hartcoherentie training

Leren met behulp van aandacht de regelmaat van uw hartslag te regelen, met als doel rustiger en aandachtiger te worden.

Mindfulness

Met behulp van aandachtsoefeningen leren om rust te nemen en los te laten.

Schooladvies/ werkadvies

Bevindingen worden in overleg met de cliënt met school/werk  gedeeld en indien gewenst kan er meegedacht worden over eventuele aanpassingen in school- en werksituatie.

 

Behandelingen kunnen zowel individueel als in groepen plaatsvinden.