Missie en Visie

Missie en Visie van Huis vol Compassie

                  
Stichting Huis vol Compassie werkt volgens de visie van de Integrale psychiatrie en de oplossingsgerichte benadering. Het ontdekken van de talenten, kwaliteiten en passies van de cliënt en het versterken van de vaardigheden is een belangrijk uitgangspunt van Huis vol Compassie. Partners, ouders, opvoeders en leefomgeving van de cliënt worden betrokken in het behandelproces. De cliënt wordt hulp op maat geboden en krijgt keuzemogelijkheden voor de behandeling en medicatievorm. Het terugdringen van de medicalisatie door middel van reguliere en complementaire behandelingen is een doelstelling. Huis vol Compassie heeft een sterk eigen ontwikkelde visie op zorg. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen en hun ouders dat ook zo ervaren, ook als zij niet nadrukkelijk op de hoogte zijn gesteld van onze uitgangspunten. De toegepaste behandelmethoden zijn uniek binnen de GGZ.

Missie van Huis vol Compassie

•Huis vol Compassie is een medisch specialistisch behandelcentrum dat zich inzet voor een duurzame en voor toekomstige generaties preventieve (geestelijke) gezondheidszorg met een hart.
•Huis vol Compassie is een plek waar de eigen kracht van de cliënt en diens systeem ondersteund en versterkt worden door middel van een integrale GGZ-behandeling

Visie van Huis vol Compassie

•Lichaam, geest en omgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden
•Iedereen kan vaardigheden ontwikkelen om zijn balans te vinden en te houden.
•Cliënt is actief deelnemer in zijn eigen proces en geeft het mede vorm. Huis vol Compassie biedt een helende omgeving. De therapeutische relatie staat voorop.
•Partners, ouders, opvoeders en leefomgeving van de cliënt worden betrokken in het behandelproces.
•Huis vol Compassie maakt gebruik van evidence based reguliere en complementaire methoden.

Inspiratiebron van Huis vol Compassie

Integrale psychiatrie vloeit voort uit de ontwikkelingen van Integrative Medicine en is gebaseerd op vier peilers:

  1. De therapeutische relatie is het centrale en het meest essentiële deel van elke therapie.
  2. Een open en kritische houding naar alle therapeutische disciplines en systemen (regulier en complementair) op basis van Evidence Based Medicine. Hiermee wordt bedoeld dat alle vormen van behandeling, waar mogelijk  uitgevoerd worden op basis van wetenschappelijk onderzoek, ervaring van de behandelaar en voorkeur van de patiënt.
  3. De focus is primair gericht op het bevorderen van gezondheid, welzijn en op het versterken van aanwezige oplossingen, liefst met positieve bijwerkingen. Daarbij wordt met name het oplossend vermogen van de hulpvrager aangesproken. Oplossingsgerichte uitgangspunten nemen hierbij een belangrijke plaats in.
  4. Dit alles vindt plaats in een healing environment (therapeutische omgeving waarin heling/genezing wordt bevorderd) waarin zoveel mogelijk aspecten van de gehele persoon worden betrokken: biologisch, mentaal, sociaal, energetisch, ecologisch en spiritueel.

(bron Integrale psychiatrie: GGZ-Groningen, www.lentis.nl)