Behandelteam en samenwerkingspartners

Behandelteam

Ons behandelteam is een multidisciplinair team dat bestaat uit :

  1.  Kinder- en jeugdpsychiater
  2.  Psychotherapeut
  3.  GZ-psychologen
  4.  Systeemtherapeut
  5.  Creatief therapeut, lichaams- en spelgericht.
  6.  Diëtist
  7.  Kinder- en jeugdpsychologen
  8.  Orthopedagogen

Het behandelteam wordt ondersteund door het medisch secretariaat.

Huis vol Compassie is een erkende opleidingsplaats voor GZ-psychologen. Daarnaast bieden wij stageplekken voor studenten orthopedagogiek of creatieve therapie.

 

Partners in de zorg

Op het gebied van ontwikkeling en overdracht van kennis ten aanzien van integrale psychiatrie hebben wij diverse samenwerkingspartners zoals het Slotervaartziekenhuis in Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, BrandNewWay en Heartmath Benelux.

Tevens zijn wij lid van het NIKIM (Nationaal Informatie en Kenniscentrum Integrative Medicine) en werken we samen met het Louis Bolk instituut op het gebied van wetenschappelijk onderzoek naar effecten van voeding op psychische problematiek bij kinderen.

Onze partners in de regio met wie we samenwerken ter bevordering van een passend hulpaanbod zijn onder andere het ADHD Centrum in Hoorn, het WaterlandZiekenhuis in Purmerend en Vicino.