Over ons

Over ons

Op 7 oktober 2008 is de Stichting Huis vol Compassie opgericht met als doel om integrale geestelijke gezondheidszorg te ontwikkelen binnen de GGZ. Huis vol Compassie is een erkende instelling voor medisch specialistische zorg (25 mei 2012) binnen de GGZ. We bieden zowel basis GGZ zorg als specialistische GGZ zorg aan kinderen, jeugdigen en volwassenen. Huis vol Compassie biedt reguliere en complementaire zorg vanuit de integrale visie en is de eerste instelling in Nederland die deze integrale visie statutair heeft vastgelegd. Sinds 2012 zijn we een erkende opleidingsplaats voor GZ-psychologen. Bij Huis vol Compassie staan onze cliënten centraal. We streven hierbij naar een persoonlijke benadering, aandacht voor levensstijl en sluiten aan bij de mogelijkheden/sterke kanten van een cliënt. Kenmerkend voor onze visie is dat we zowel het psychologisch functioneren als het lichamelijk functioneren en het functioneren van de persoon in zijn omgeving belangrijk vinden. Door toepassing van gezonde doelgerichte behandelmethoden wordt de medicalisatie van de cliënten teruggedrongen.

Ontstaan van Huis vol Compassie

Huis vol Compassie is begonnen als een klein initiatief, gestart op een zolderkamer in Spierdijk. ‘Huis’ als symbool voor het lichaam ingericht met competenties, een hart als kompas en passie. De naamgeving is een impliciete wens voor de doelgroep die we bedienen. De naamgeving was het einde van een brain- en hartstormsessie over verschillende dilemma’s en vragen. De wereld van de reguliere en complementaire zorg verschillen van elkaar. Deze werelden lijken tegenover elkaar te staan. Indien je als professionals belangstelling hebt voor beide werelden, kun je het gevoel krijgen dat je tussen de twee moet kiezen, alsof ze niet samen kunnen gaan. Tweestrijd kan het gevolg zijn, wie ben je als professional, regulier of niet? Wanneer een professional kiest om niet meer in de tweestrijd te belanden, ontstaat er vrijheid en ruimte om te kijken hoe deze werelden elkaar kunnen versterken.

Die vrijheid en ruimte zorgden ervoor, dat er een schets op papier kwam te staan, hoe een integraal centrum eruit zou kunnen zien.  Vandaag de dag hebben we onze plek binnen de geestelijke gezondheidszorg. Een van mijn wensen als initiator is dat we over 50 jaar kunnen zeggen, dat reguliere en complementaire behandelmethoden hand in hand gaan, bijvoorbeeld dat voeding en (ouder)begeleiding tezamen een antwoord kunnen zijn op gedrags- en/of stemmingsklachten. Een andere wens was dat er meer met het kind en met de volwassenen werd gesproken over hun wensen ten aanzien van behandeling. En dat er meer focus is op de krachten en de soms nog verborgen talenten. Zo geeft de cliënt bij oplossingsgerichte therapieën zijn/haar behandelplan een eigen naam, zodat zij zich kunnen voorstellen wat voor hen belangrijk is in de toekomst.

Vanuit de wens onze doelgroep zo goed mogelijk te kunnen horen en begrijpen, hebben we deelgenomen aan een landelijk wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd door het Louis Bolk instituut. Inmiddels is hierop een vervolgonderzoek gestart naar de effecten van voeding op gedrag van kinderen met ADHD en Autisme Spectrum Stoornis(ASS).

 

Onze visie wordt heel mooi verwoord door de Physicist Fritjof Capra:

‘The great shock of the 20th century science is that systems can’t be understood by analysis. The properties of the parts can only be understood by the whole’.

 

Namens Judith van Kampen-Knijn, bestuurder en oprichter Stichting ‘Huis vol Compassie’