Verwijsroute

 Verwijsroute

 Verwijzing kind en jeugd voor Basis GGZ en Specialistische GGZ:

Verwijzing voor kinder- en jeugdzorg kan via de huisarts, kinderarts en/of gebiedsteam van uw gemeente verkregen worden.

Vergoeding: De gemeente draagt zorg voor vergoeding van de psychologische hulp. Hiervoor is een beschikking nodig, welke door de gemeente aan ons afgegeven dient te worden. Hierover nemen wij contact op met uw gemeente. Indien u al een beschikking of beschikkingsnummer in bezit heeft, ontvangen wij dat graag.


Verwijzing volwassenen voor Basis GGZ en Specialistische GGZ:

Verwijzing voor volwassenenzorg kan via uw huisarts verkregen worden.

Vergoeding: Huis vol Compassie heeft in overleg met de zorgverzekeraars voor het jaar 2015 geen contract afgesloten met de zorgverzekeraars. Echter, wij kunnen wel de zorg bieden, die u nodig heeft. Het is verstandig om voor aanvang van de behandeling te informeren bij uw zorgverzekeraar welke vergoedingen worden verstrekt voor psychologische hulpverlening. In ieder geval dient u rekening te houden met een eigen risico.
De declaratie kan digitaal verlopen direct met uw zorgverzekeraar, maar ook met een papieren factuur. Ons secretariaat kan u hierover informeren.

 

Op onze downloadpagina kunt u de verwijsbrief vinden of u klikt op deze link: http://huisvolcompassie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Verwijsformulier-Stichting-Huis-vol-Compassie7.pdf

Op de verwijsbrief moet duidelijk vermeld staan wat de vraag en indicatie voor verwijzing is. Indien onze verwijsbrief niet wordt gebruikt, is het van belang dat op de verwijsbrief staat dat deze voor Huis vol Compassie is bedoeld. Er dient ook op vermeld te staan of er wordt verwezen voor Basis GGZ of Specialistische GGZ.

 

Aanmelden

Als u zich bij ons aanmeldt vragen we u een aanmeldingsformulier in te vullen en (bij kinderen jonger dan 16 jaar ook door beide ouders ondertekend) terug te sturen. Het aanmeldingsformulier en de verwijsbrief dient u naar ons toe te sturen, voordat de intake plaats vindt. Het mag via de post of via de digitale route verstuurd worden naar het secretariaat:

Huis vol Compassie

Dorpsstraat 152

 1689 GG Zwaag

 administratie@huisvolcompassie.nl

 

Op deze link komt u bij het aanmeldformulier terecht of u gaat naar de downloadpagina:

http://huisvolcompassie.nl/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Aanmeldformulier-Stichting-Huis-vol-Compassie17.pdf

Vragenlijsten TelePsy: 

voor aanvang van de behandeling, brengen wij het huidige functioneren van de cliënt in kaart door middel van het gebruik van digitale vragenlijsten. Deze digitale vragenlijsten versturen wij vanuit TelePsy en valt onder ons effectonderzoek, hetgeen wij verplicht zijn namens de zorgverzekeraar uit te voeren. Daarnaast willen wij ook graag de effectiviteit van de behandeling in kaart brengen. Daarom zult u tussentijds en aan het einde van de behandeling deze vragenlijsten nogmaals ontvangen. Ook ontvangt u aan het einde van de behandeling een tevredenheidsvragenlijst, waarbij uw tevredenheid gemeten zal worden.