“Vullen of Voeden”

“Vullen of Voeden”

Voeding binnen Huis vol Compassie
Voeding heeft niet alleen effect op het functioneren van ons lichaam, maar kan ook effect hebben op ons gedrag. Inzichten daarover worden onder meer toegepast bij de behandeling van ADHD, ADD, ODD en ASS. Binnen Huis vol Compassie, een behandelcentrum voor Basis GGZ en Specialistische GGZ voor kinderen, jeugdigen en volwassenen zijn de resultaten bemoedigend. Cliënten ervaren meer rust, hebben minder lichamelijke klachten of  kunnen stoppen met medicatie.

Voeding in het behandelprogramma
Een individueel toegepast, gezond eetpatroon blijkt een positief effect te kunnen hebben op de symptomen van onder andere ADHD, ADD, ODD en ASS. Daarom biedt het Huis vol Compassie de mogelijkheid om te kiezen tussen een medicatietraject of een voedingstraject naast de andere behandelingen. Bij het voedingstraject werkt de diëtist samen met alle betrokken professionals uit het multidisciplinaire team. Er wordt gekeken naar het eetpatroon van het kind, naar de psychische én lichamelijke klachten. Op basis van de bevindingen wordt een behandelplan opgesteld.

Huis vol Compassie ondersteunt initiatieven om ouders en kinderen bewuster met voeding te laten omgaan. Vullen of Voeden is daar één van. In de onderstaande link kunt vindt u meer informatie over het nieuwe boek van Wilfred en Lili Genee.  Surf naar http://www.vullenofvoeden.nl/voeding-het-huis-vol-compassie/

Wilfred en Lily zijn bij Carlo en Irene geweest om hun nieuwe boek te promoten: http://www.rtl.nl/components/huistuinkeuken/life4you/seizoen_05/aflevering_12/Wilfred_Genee.xmln: