Klachtenregeling

Stichting Huis vol Compassie heeft als uitgaanspunt goede kwalitatieve zorg en bejegening te bieden.  Het bestuur zal er zorg voor dragen de klachten serieus te nemen en onze kwaliteit te verbeteren n.a.v. een klacht.   Een klacht kan tot belangrijke inzichten leiden, echter wij realiseren ons dat een klacht te betreuren is voor de betrokkenen.  In de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) staan de eisen die gesteld worden aan een adequate, zorgvuldige klachtenafhandeling voor praktijken en instellingen in de zorgsector. Stichting ‘Huis vol Compassie’ heeft een protocol voor de klachtenafhandeling opgesteld die voldoet aan deze wet.

Nadere informatie over onze klachtenregeling vindt u onder het kopje ‘downloads’. Hier is tevens het klachtenformulier te vinden.