Informatieavonden

Informatieavonden

In samenwerking met de Hogeschool van Amsterdam zijn de “informatieavonden” bij Stichting Huis vol Compassie opgericht.

Doel en inhoud van de informatieavonden:
Er worden bij Huis vol Compassie regelmatig informatieavonden gehouden. De bedoeling van deze avonden is dat u vragen kunt stellen over de onderwerpen, die op dat moment van belang zijn binnen de instelling en de zorg. Voorbeelden hiervan kunnen zijn: de integrale zorg, het gebruik van medicatie beperken en ervaringen betreffende de zorg bij Stichting Huis vol Compassie. Naast dat u vragen kunt stellen willen wij u ook informatie verschaffen. Bij deze informatie kunt u denken aan thema’s als: voeding, hartcoherentie en informatie over verschillende problematiek zoals ADHD en autisme. Verder kunnen wij u meer informatie verschaffen over darmproblematiek bij de diagnose ADHD/ASS.

De informatieavonden zullen plaatsvinden op de Dorpsstraat 152 te Zwaag.