Annuleren/no show

 Annuleren en no-show’s

Huis vol Compassie hanteert een no-show regeling. Een no-show is een afspraak die binnen 24 uur voor de ingeplande afspraak wordt geannuleerd. De reden van de annulering is niet van belang. Wij kunnen hier helaas geen rekening mee houden. Een no-show zal voor €40,- gefactureerd worden. Ingeval de opdrachtgever deelname beëindigt of anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, noch recht op een tegoed.