Algemene Informatie

Algemene informatie

 

Wachtlijsten: Momenteel hebben wij geen wachtlijst voor diagnostiek of behandeling.

Crisis: Indien er sprake is van spoed buiten kantoortijden, adviseren wij u om u tot uw huisarts of huisartsenpost te wenden.

Inzage dossier: als cliënt zijnde heeft u rechten, met name het recht op inzage van uw dossier. Wanneer u hier behoefte aan heeft, kunt u uw vraag stellen aan het secretariaat. Uw dossier wordt 15 jaar bewaard. Na deze 15 jaar wordt alleen het belangrijkste gedeelte bewaard.

Klachtenregeling: Stichting Huis vol Compassie heeft een klachtenregeling. Informatie betreffende onze klachtenregeling kunt u vinden onder het kopje ‘Downloads’. Hier is tevens het klachtenformulier te vinden. Wij zien liever dat u uw klacht indient dan dat u ermee blijft zitten. Zodoende biedt u ons de mogelijkheid verbeteringen te realiseren.

Integraal spreekuur: indien u vragen heeft over medicatie en het inzetten van alternatieven, is het integrale spreekuur hier speciaal voor bedoeld. U kunt hier vragen stellen over bijvoorbeeld bijwerkingen van zowel reguliere als complementaire interventies.

Bereikbaarheid: Stichting Huis vol Compassie kunt u bereiken van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 17.00 uur.

Gezag:
De gezaghebbende ouder(s)/voogd kunnen het kind aanmelden. Wanneer er sprake is van een scheiding, is de ouder die het initiatief neemt tot aanmelding verplicht de andere gezaghebbende ouder te informeren en om toestemming en handtekening te verzoeken. Samen gaan zij over tot aanmelden. Indien er sprake is van een gecompliceerde vechtscheiding, waarbij  diagnostiek en/of behandeling onmogelijk wordt en wij niet meer in het belang van het kind kunnen handelen, kunnen wij genoodzaakt zijn om een aanmelding af te wijzen.

Erkenning:
Wanneer er sprake is van een gezaghebbende ouder en de andere ouder heeft het kind erkend en er is sprake van een scheiding dan kan de gezaghebbende ouder aanmelden met of zonder toestemming van de andere ouder. Wij verzoeken de gezaghebbende ouder het contact met de erkende ouder te onderhouden als het gaat om het hulptraject. Huis vol Compassie verstrekt officiële informatie omtrent aanmelding en hulpverlening aan de gezaghebbende ouder.